Пакет „Професионален домоуправител и Касиер“

Какво включва услугата:

Домоуправител:

 • Регистрация на Етажната Собственост;
 • Изготвянето на домова книга;
 • Организиране и провеждане на Общи събрания;
 • Организиране на събрания за спешни ремонти;
 • Изготвяне протоколи за решенията на Общите събрания;
 • Организиране изпълнението на решенията от Общите събрания;
 • Съдействие при търсене и избор на подизпълнители, извършващи комунални услуги, поддръжка асансьор и др.
 • Административна дейност – телефон, мейл и интернет;
 • Официално представляване на Етажната собственост пред общински и държавни институции;

Касиер:

 • Изготвяне на бюджет и сформиране на такси;
 • Изготвяне на график и поставяне на обявления за датите на посещения на ЕС;
 • Събиране на таксите от обектите на ЕС от Касиер два пъти месечно на адреса от врата на врата и на място в офиса на фирмата;
 • Отчет за събраните суми, направените разходи и състоянието на касата;
 • Плащане на режийните разходи - ток, вода, почистване, асансьор и др.

Майстор:

Организация и контрол при необходимост от отстраняване на проблеми, свързани с общите части на Етажната собственост;

Оператор:

 • Входиране на сигнали;
 • Консултации собственици;
 • Набиране на оферти;
 • Координиране на задачи спрямо техния приоритет;

Цена – изготвяме индивидуални оферти за всеки обект, направил запитване.
 

За контакти:
Тел.: 0877 993 321
email.: plovdiv@vhod-expert.com 


ПАКЕТ „КАСИЕР“

Касиерство и счетоводство на средствата е услуга за Етажни собствености, на които не им е необходим Домоуправител или вече имат такъв. 

Какво влиза в услугата:

 • Безплатен пробен месец;
 • Подарък заклюващо табло за обявления;
 • Две физически посещения месечно от касиер;
 • Квитанционна книга за събираемост;
 • Отчетност в табличен вид, която се поставя в таблото в началото на всеки месец;
 • Поставяне на обявление с датите на посещенията на Касиера;
 • Процентно увеличение на приходите на Етажната собственост;
 • Плащане на режийните разходи - ток, вода, почистване, асансьор и др.
   

Цена – изготвяме индивидуални оферти за всеки обект, направил запитване.
 

За контакти:
Тел.: 0877 993 321
email.: plovdiv@vhod-expert.com 


ЗУЕС Консултации

Вход Експерт предлага писмени отговори съгласно Закон за управление на етажната собственост по въпроси, поставени от Вас.

Цената се договаря след представяне на списък с въпроси.

За допълнителна информация не се притеснявайте да се свържете с нас.

Цена – изготвяме индивидуални оферти за всеки обект, направил запитване.
 

За контакти:
Тел.: 0877 993 321
email.: plovdiv@vhod-expert.com 


Поддръжка на Асансьори

Абонаментното сервизно обслужване включва:

 • Техническо обслужване - поддържане в техническа изправност приетите на сервизно обслужване асансьори, като извършва всички видове дейности съгласно инструкция за експлоатация и Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор от 2003г.
 • Извършване на профилактични проверки по Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори ДВ.БР.33/2003 - веднъж в седмицата
 • Възстановяване на асансьора след отказ в деня на получаване на заявката.
 • Освобождаване на заседнали пътници – денонощно с реакция до 30 мин.
 • Присъствие при извършване на периодични прегледи, изпълнение на разпорежданията на органите на техническия надзор.
 • Извършване на планови ремонти след одобрение на собствениците.
 • Извършване гаранционно, извънгаранционно и аварийно сервизно обслужване на асансьори на всички производители 24 часа в денонощието, 365 дни в годината.

За допълнителна информация не се притеснявайте да се свържете с нас.

Цена – изготвяме индивидуални оферти за всеки обект, направил запитване.
 

За контакти:
Тел.: 0877 993 321
email.: plovdiv@vhod-expert.com 


Професионално абонаментно почистване

От услугата могат да се възползват както нашите клиенти, така и Етажна Собственост, която не ползват други наши услуги.

Стандартен пакет

 • Измитане и измиване на твърди подови настилки
 • Обиране на паяжини
 • Почистване асансьор и входна врата
 • Избърсване на прах – парапети и первази
 • Почистване на всички прозорци в общите части два пъти годишно
 • Помитане 10 квадратни метра пред входа

Допълнителни дейности

 • Измиване на санитарни възли /тоалетна, мивка, огледала/
 • Почистване на стъклени и декоративни повърхности
 • Снегопочистване – извън стандартния абонамент /по избор/
 • Еднократно и абонаментно почистване на апартаменти

Стандартният абонамент Ви гарантира, че Вашите общите части ще бъдат винаги чисти и подредени.

Организацията и честотата на изпълнение на услугата могат да бъдат съобразени с Вашите нужди и предпочитания.

За допълнителна информация не се притеснявайте да се свържете с нас.

Цената се определя след предварителен оглед на място.

За контакти:
Тел.: 0877 993 321
email.: plovdiv@vhod-expert.com 


Еднократно Почистване

Включва дейностите:

 • Почистване Общи части във вход
 • Почистване на тавани
 • Почистване на мазета
 • Почистване на абонатни помещения
 • Почистване асансьорни помещения
 • Почистване на подпокривни пространства и затваряне отворите с мрежа, възпрепятстваща влизането на птици
 • Почистване на дворни места

Договарянето на цената и срока за изпълнение се съобразяват с параметрите на конкретната поръчка и Вашите предпочитания след оглед на място.

За допълнителна информация не се притеснявайте да се свържете с нас.

Цена – изготвяме индивидуални оферти за всеки обект, направил запитване.
 

За контакти:
Тел.: 0877 993 321
email.: plovdiv@vhod-expert.com 


Автомати за врати

 • Ако тряскането на входната и асансьорните врати ви е омръзнало,
 • Ако входната врата стои отворена въпреки всички монтирани заключващи системи

Предлагаме монтаж и поддръжка на автомати за врати – еднократно или абонаментно.

Цените се определят след оглед и избор на модела на автомата в зависимост от вратата.

Предлагаме услугата за всякакви видове врати – включително и асансьорни.

За допълнителна информация не се притеснявайте да се свържете с нас.

Цена – изготвяме индивидуални оферти за всеки обект, направил запитване.
 

За контакти:
Тел.: 0877 993 321
email.: plovdiv@vhod-expert.com 


Стълбищно Осветление

Предлагаме обновяване на стълбищно осветление на жилищни сгради чрез заместване на стълбищният автомат и етажните бутони. Така направена новата инсталация е с до 50% по-енергоспестяваща от старата електроинсталация.

Цените се определят след оглед и избор на типът на новата електроинсталация.

За допълнителна информация не се притеснявайте да се свържете с нас.

Цена – изготвяме индивидуални оферти за всеки обект, направил запитване.
 

За контакти:
Тел.: 0877 993 321
email.: plovdiv@vhod-expert.com