Пакет
Професионален Домоуправител

Услугата Професионален Домоуправител е за Етажни собствености, които искат пълно обслужване като управление и поддръжка.

Какво включва услугата:

1. Домоуправител:

 • Регистрация на Етажната Собственост;
 • Изготвянето на домова книга;
 • Организиране и провеждане на Общи събрания;
 • Организиране на събрания за спешни ремонти;
 • Изготвяне протоколи за решенията на Общите събрания;
 • Организиране изпълнението на решенията от Общите събрания;
 • Административна дейност – телефон, мейл и интернет;
 • Официално представляване на Етажната собственост;

2. Касиер:

 • Изготвяне на бюджет и сформиране на такси;
 • Изготвяне на график и поставяне на обявления за датите на посещения на ЕС;
 • Събиране на таксите от обектите на ЕС от Касиер и на място в офиса на фирмата;
 • Събиране на таксите по Банков път, EasyPay или EPAY;
 • Отчет в реално време за събраните суми, направените разходи и състоянието на касата;
 • Плащане на режийните разходи - ток, вода, почистване, асансьор и др.

3. Оператор:

 • Входиране на сигнали;
 • Консултации собственици;
 • Набиране на оферти;
 • Координиране на задачи спрямо техния приоритет;

4. Полезни услуги по желание на клиента
(допълнителни услуги - 
заплащане извън пакета):

Онлайн отчет в реално време за направените приходи и разходи, както и прикачени сканирани разходни документи;

Профил за клиентската система на фирмата, в който всеки собственик може да види своите плащания и задължения, както и документацията на Етажната собственост;

 

Уважаеми настоящи и бъдещи клиенти, вход експерт изготвя индивидуални оферти за всяка етажна собственост в зависимост от набора услуги, които желаете да получите.

 

Пакет
Касиер


Касиерство и счетоводство на средствата е услуга за Етажни собствености, на които не им е необходим Домоуправител или вече имат такъв. Ако мислите, че Етажната собственост не може да си позволи Професионален Домоуправител, то тогава разгледайте какво предлага услугата.

Какво влиза в услугата:

1. Касиер

 • Подарък заклюващо табло за обявления;
 • Две физически посещения месечно от касиер;
 • Отчет в табличен вид на приходите на Етажната собственост от такси, наеми и др. който се поставя в таблото в началото на всеки месец
 • Отчет в табличен вид на разходите на Етажната собственост за погасяване на задълженията за режийни разходи, който се поставя в таблото в началото на всеки месец;
 • Поставяне на обявление с датите на посещенията на Касиера;
 • Процентно увеличение на приходите на Етажната собственост;
 • Плащане на режийните разходи - ток, вода, почистване, асансьор и др;

2. Полезни услуги по желание на клиента
(допълнителни услуги - заплащане извън пакета):

 • Организиране и протоколиране на общи събрания.
 • ЗУЕС Консултации
 • Поддръжка на Асансьори
 • Монтаж на автомати за врати
 • Обезпаразитяване;
 • Абонаментно почистване;
 • Еднократно почистване асансьорно помещение, тавани, мазета, абонатни помещения, подпокривни пространства.
 • Организиране на ремонтни дейности – Ел и ВиК
 • Други услуги;

 

Уважаеми настоящи и бъдещи клиенти, вход експерт изготвя индивидуални оферти за всяка етажна собственост в зависимост от набора услуги, които желаете да получите.