Поддръжка на Асансьори

Абонаментното сервизно обслужване включва:

  • Техническо обслужване - поддържане в техническа изправност приетите на сервизно обслужване асансьори, като извършва всички видове дейности съгласно инструкция за експлоатация и Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор от 2003г.
  • Извършване на профилактични проверки по Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори ДВ.БР.33/2003 - веднъж в седмицата
  • Възстановяване на асансьора след отказ в деня на получаване на заявката.
  • Освобождаване на заседнали пътници – денонощно с реакция до 30 мин.
  • Присъствие при извършване на периодични прегледи, изпълнение на разпорежданията на органите на техническия надзор.
  • Извършване на планови ремонти след одобрение на собствениците.
  • Извършване гаранционно, извънгаранционно и аварийно сервизно обслужване на асансьори на всички производители 24 часа в денонощието, 365 дни в годината.

За допълнителна информация не се притеснявайте да се свържете с нас.

Цена – изготвяме индивидуални оферти за всеки обект, направил запитване.
 

За контакти:
Тел.: 0877 993 321
email.: plovdiv@vhod-expert.com