Пакет „Професионален домоуправител и Касиер“

Какво включва услугата:

Домоуправител:

 • Регистрация на Етажната Собственост;
 • Изготвянето на домова книга;
 • Организиране и провеждане на Общи събрания;
 • Организиране на събрания за спешни ремонти;
 • Изготвяне протоколи за решенията на Общите събрания;
 • Организиране изпълнението на решенията от Общите събрания;
 • Съдействие при търсене и избор на подизпълнители, извършващи комунални услуги, поддръжка асансьор и др.
 • Административна дейност – телефон, мейл и интернет;
 • Официално представляване на Етажната собственост пред общински и държавни институции;

Касиер:

 • Изготвяне на бюджет и сформиране на такси;
 • Изготвяне на график и поставяне на обявления за датите на посещения на ЕС;
 • Събиране на таксите от обектите на ЕС от Касиер два пъти месечно на адреса от врата на врата и на място в офиса на фирмата;
 • Отчет за събраните суми, направените разходи и състоянието на касата;
 • Плащане на режийните разходи - ток, вода, почистване, асансьор и др.

Майстор:

Организация и контрол при необходимост от отстраняване на проблеми, свързани с общите части на Етажната собственост;

Оператор:

 • Входиране на сигнали;
 • Консултации собственици;
 • Набиране на оферти;
 • Координиране на задачи спрямо техния приоритет;

Цена – изготвяме индивидуални оферти за всеки обект, направил запитване.
 

За контакти:
Тел.: 0877 993 321
email.: plovdiv@vhod-expert.com